Subtítols

La subtitulació és un suport, una ajuda a l’espectador.


  • La subtitulació, a diferència del doblatge, és un suport, una ajuda. Sentim la veu dels actors originals, les seves inflexions i exclamacions, tot i que potser no els entenem. Els subtítols ens serveixen, doncs, per entendre què diuen els personatges, no tant com ho diuen.

    La traducció per a subtítols presenta grans diferències respecte a la traducció per a doblatge. Naturalment, també hem de treballar amb el llenguatge per intentar ser fidels a l’original, però alhora hem de buscar la concisió i una precisió tècnica que facilitin la lectura. Cal tenir en compte els canvis de pla, la velocitat dels diàlegs i una distribució sintàctica que permeti una lectura fluïda, que no cansi els ulls de l’espectador i que li permeti gaudir de la pel·lícula i de la feina dels actors.

    L’espectador ha de poder llegir els subtítols sense que li quedi la sensació que no està veient la pel·lícula. Ha de poder respirar.


  • game_thrones